TEELTBEGELEIDING

We snappen dat boeren en telers veel vragen kunnen hebben over de keuze voor de FreeSoil aanpak in regeneratieve landbouw. Boeren en telers moeten duidelijk weten wat te doen en vooral ook waarom. Alleen dan kunnen zij vanuit het systeem denken en vallen voor hen alle verschillende maatregelen als een puzzel in elkaar.

Transparante relatie

Het FreeSoil team gaat uit van intensieve samenwerking en open communicatie met de boeren en teler waarin we ervaringen eerlijk en transparant uitwisselen. Onze samenwerking blijft ook een leerproces. Elk gewas kent haar eigen uitdagingen. En de natuur blijft gelukkig een levend fenomeen. Wij zijn er van overtuigd dat wij in elke teelt en onder elke omstandigheid een bijdrage kunnen leveren aan gezonde levende bodem. En dat we daarbij onze voedselproductie en sierteelt-gewassen kunnen verduurzamen dankzij de brede ervaring, de diepe kennis van gewassen en ons jarenlange werk op basis van bodemsymbiose.

Teeltbegeleiding wijnbouw

Wij beginnen binnen de wijnbouw altijd met het nemen van grondmonsters op de percelen waar u wilt overstappen op de FreeSoil teeltmethode. Dit geeft u en ons inzicht in de situatie bij de start. Door dit jaarlijks te herhalen ontwikkelen we stapsgewijs een gedegen inzicht in de verbetering van de voedingsbodem. FreeSoil kan eventueel  ook gedurende het teeltseizoen bladsap-analyses nemen om specifieke tekorten van de plant in kaart te brengen. Een van de specialisten begeleidt u persoonlijk bij de start van het werken met de FreeSoil methode. U leert dan het extraheren en bespuiten. U kunt ook terugvallen op een gesloten FreeSoil Youtube-kanaal met instructie-videos. Onze specialisten zijn ook telefonisch en per e-mail altijd te raadplegen. Mocht dit voor u nog niet voldoende zijn, dan kunt u natuurlijk nog eens met een van onze specialisten afspreken.  

FreeSoil start binnenkort speciaal voor teeltbegeleiders en voorlichters een gerichte (gratis) cursus. Hebt u als teeltbegeleider of adviseur interesse om hieraan mee te doen? Meldt u dan aan via info@freesoil.eu.

Teeltbegeleiding overige gewassen

De FreeSoil methode wordt nu uitgetest in een aantal andere land- en tuinbouwgewassen, zowel vollegronds als kas. Bent u geïnteresseerd in de FreeSoil methode? Neem dan contact met ons op.