FREESOIL FILOSOFIE

SYMBIOSIS

Planten zijn van nature meestal niet goed in staat om hun eigen voedingsstoffen vrij te maken uit de bodem. Zij produceren via fotosynthese suikers die zij bij hun wortels uitscheiden als zogeheten ‘exudaten’. De meeste organismen in de bodem (microbiologie) kunnen geen suikers produceren. Ze kunnen wel actief voedingsstoffen die de plant nodig heeft, vrijmaken en/of binden uit organisch materiaal, gesteente of de lucht. Deze eigenschappen zorgen voor een samenwerking in een gezonde bodem. Waar de microbiologie de suikers van de plant dus goed kan gebruiken, neemt de plant haar voedingsstoffen op via de microbiologie die zich verzamelt rond haar wortels.
 
FreeSoil is ervan overtuigd dat de plant alleen volledig tot zijn recht komt als zij groeit in symbiose met microbiologie. Planten zijn over honderden miljoenen jaren geëvolueerd onder druk van de voortdurend veranderende omstandigheden op aarde. De planten die wij nu in de natuur zien, zijn het gevolg van die constante selectie. De ‘moderne’ planten werken allemaal in hun ‘natuurlijke’ leefomgeving intensief samen met eencellige organismen op het blad, in stengels en vooral rond en in hun wortels. Deze samenwerking noemen we ‘plant-microbe symbiose’. Deze symbiose is noodzakelijk voor de gezondheid van een plant, omdat die planten beter beschermt tegen extreme weersomstandigheden, ziektes en plagen.

MOTOR VAN LEVENDE BODEM

Een levende bodem bevat een diverse samenstelling van plantjes, wormen, plantresten en ook kleine organismen zoals bacteriën, schimmels of microben. Deze kleine organismen zorgen voor de gebalanceerde voeding voor de plant en de bodemstructuur. Door humusvorming binden het ook CO2.

Anders gezegd: de microbiologie is de motor van de gezonde bodem. De microbiologie krijgt betere voeding van een gezonde plant dan van een zieke plant. Een gezonde plant is dus essentieel voor een gezonde bodem, en een gezonde bodem cruciaal voor een gezonde plant. Dit is het evenwicht dat aan het fundament staat van de goede, gezonde voeding die de bodem ons levert.

BOUW EEN LEVENDE BODEM

We praten tegenwoordig over ‘regeneratieve’ landbouw, die de kwaliteit van de landbouwgrond weer wil herstellen. De vruchtbaarheid van de bodem verhogen we vooral door deze te voeden met kwaliteitscompost die een grote diversiteit aan microben bevat. FreeSoil gebruikt ook bladvoeding en natuurlijke stoffen die biologische processen stimuleren waarmee het proces van fotosynthese een impuls krijgt, evenals de uitscheiding van voedingsstoffen voor de microbiologie.

GROTE DIVERSITEIT

FreeSoil richt zich op de diversiteit van toegepaste microbiologie. Omdat we weten dat de synergistische effecten van samenwerkende microben ziektes onderdrukken en de plant voeden. Er bestaan veel wetenschappelijke artikelen over de effecten van gecombineerde soorten. Het geheel is hier echt meer dan de som der delen. De toepassing van een mix aan microben geeft een hogere kans op succes omdat de selectie van microben die na het aanbrengen in de bodem overleeft, afhankelijk is van onder andere het gewas, de omgeving en het weer.

PAK DE OORZAAK AAN

Ziektes en plagen ontstaan door planten die zijn ondervoed en NIET door microben en insecten. Door een overdaad aan kunstmest in de bodem ontbreken voedingsstoffen in de plant – vaak micro-voedingstoffen -. Planten gaan dan aminozuren opslaan waardoor belangrijke enzymen inactief worden en een cruciale waarschuwingsmechanisme van planten wordt stilgelegd. Planten zijn afhankelijk van hormoon-signalering om zich te kunnen weren tegen ziektes en plagen. Overdadige kunstmest schakelt deze noodzakelijke waarschuwing zo goed als uit, terwijl deze signaalfunctie juist veel krachtiger wordt als planten en microben in symbiose groeien.

Door regelmatig de rijke mix van microben en voedingstoffen van FreeSoil op de akkers te verspreiden, zorgt de teler dat zijn gewassen zo fit mogelijk zijn. Hij voorkomt ziektes en plagen door een complexe combinatie van plant-afweer, directe inmenging van microben, en teelt een plant die zijn voedingsstoffen optimaal benut.