ONZE AANPAK

De slechte conditie van landbouwbodems is aan meerdere oorzaken te wijten. In de kern is het probleem al ontstaan toen wij gewassen uit hun natuurlijke habitat haalden en in mono-cultures gingen telen. Deze aanpak zorgde voor een vergaande optimalisatie van teeltwerkzaamheden, die ook heeft gezorgd voor een enorme ontwikkeling van de landbouwmechanisatie. Het resultaat was dat de productiviteit enorm is gestegen en we in staat bleken steeds meer monden te voeden. De aanpak heeft ook een keerzijde, waar we de laatste decennia steeds nadrukkelijker mee worden geconfronteerd. Omdat we gewassen in de onnatuurlijke omstandigheden van de “monocultuur” zetten en biodiversiteit afneemt, wordt het landbouwsysteem veel gevoeliger voor stress, veelal weersextremen. Omdat gewassen specifieke interacties in de bodem stimuleren leidt biodiversiteit bovengronds (in het gewas) tot een diversiteit in bodemleven. Eenzijdige begroeiing zorgt voor eenzijdig bodemleven waardoor de bodem en het gewas minder weerbaar zijn tegen weersextremen. Bij stress krijgen ziekten en plagen vat op het gewas. Om die te lijf te gaan zijn er heel veel (chemische) gewasbeschermingsmiddelen ontwikkeld. Parallel aan de ontwikkeling van dit type gewasbescherming zag de landbouw kans om met kunstmest de productiviteit nog verder te verhogen. Dit heeft helaas ook het ongewenste bijeffect dat kunstmest het bestaande bodemleven stap voor stap afbreekt en daarmee de natuurlijke mineralisatie stopt.

FreeSoil brengt de diversiteit aan micro-organismen die een gemengde cultuur kenmerkt terug in een monocultuur. De monocultuur kan zodoende genieten van de voordelen van een gemengde aanplant. Anders gezegd; FreeSoil implementeert de boscultuur in een monocultuur.

 

Het inzicht dat we niet veel langer door kunnen gaan op de ingeslagen weg wordt inmiddels breed omarmd door landbouwexperts. Evenals de gedachte dat we bij de oplossingen de kennis en technologie van vandaag moeten combineren met de kracht van de natuur die de evolutie heeft voortgebracht.

Waarom FreeSoil in de wijnbouw?

 

FreeSoil is een teeltmethode die ontstaan is in de biologische druiventeelt in Nederland. Vanwege het verbod op het gebruik van kopersulfaat, kaliumsulfiet en de beperkte toelating van zwavel zijn slechts enkele wijngaarden in Nederland biologisch gecertificeerd. De basis voor FreeSoil is één van deze wijngaarden, Domein Aldenborgh te Eys. Hier is met vallen en opstaan, gedurende de laatste 10 jaar gewerkt aan een stabiele teeltmethode zonder chemische gewasbeschermingsmiddelen en zonder gebruik te maken van kunstmest. De afgelopen jaren hebben wij dit systeem steeds beter weten vorm te geven, waardoor wij overtuigd zijn een competitief teeltsysteem aan te kunnen bieden.

 

De teelt van druiven wordt in het algemeen vaak in een slecht daglicht gesteld, met name vanwege het hoge kopersulfaat-gebruik. De hoge kopersulfaat-belasting heeft directe gevolgen voor bodemgezondheid en heeft volgens de European Food Safety Authority (EFSA) potentiële risico’s voor gezondheid van mens en dier. Het ziet ernaar uit dat gebruik van kopersulfaat op korte termijn ernstig wordt beperkt, dan wel volledig in de ban wordt gedaan.

 

In het algemeen worden de richtlijnen voor pesticiden-residuen in voedsel steeds strikter. Door ontwikkeling van slimme software kan men tegenwoordig al in een handomdraai de pesticiden-residuen bepalen op groente en fruit. De landbouwsector moet dit zien als uitdaging, om op korte termijn over te stappen naar non-toxische, milieuvriendelijke teeltsystemen.