WERKWIJZE

Freesoil biedt boeren een frisse nieuwe kijk op de landbouw die vragen kan oproepen over onze benadering van regeneratieve landbouw. Zodra telers weten waarom en wat ze moeten doen, zullen ze herkennen hoe de verschillende onderdelen van de kweekmethode in elkaar passen in ons geïntegreerde en uitgebalanceerde systeem.

 

Transparante relatie

We streven naar een transparante relatie met al onze stakeholders, met name onze klanten. Dit impliceert intensieve samenwerking en open communicatie over methoden, geleerde lessen en groeiende ervaringen. De natuur is levend, energiek, adaptief. Elk gewas heeft zijn eigen uitdagingen en een open en adaptieve houding is cruciaal voor continue verbetering. We zijn ervan overtuigd dat we in elk gewas en onder alle omstandigheden kunnen bijdragen aan een gezonde levende bodem. En dat onze uitgebreide ervaring, diepgaande kennis van gewassen en trackrecord over bodemsymbiose bijdraagt aan een robuustere en duurzamere voedselproductie en sierteeltgewassen.