DOEL

FreeSoil stelt boeren en tuinders in staat om gezondere voeding te produceren van gezonde, levende bodems. Kernelement van een levende bodem is het organisch materiaal, de humus, die de symbiose voedt tussen plant en bodemleven. Telers werken aan een duurzamere landbouw en tuinbouw door in te zetten op die grote diversiteit aan waardevolle microbiologie en door te stoppen met het gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsproducten.

 

Wereldwijd zijn grote delen van de bodem voor voedselproductie in slechte conditie. Sinds WO II wordt de vruchtbare humuslaag in agrarische bodem afgebroken door grootschalige inzet van kunstmest en intensieve bodembewerking. De diversiteit en hoeveelheid aan micro-organismen is daardoor in veel bodems afgenomen. Met name de bodemschimmels en meercelligen (nematoden, geleedpotigen) hebben het zwaar te verduren. Planten zijn daardoor kwetsbaarder voor ziektes, nemen minder inhoudsstoffen op en ze gaan in smaak achteruit. De bodem verarmt en vergt alsmaar meer interventies.

 

 

Veel voordelen

FreeSoil biedt telers meerdere voordelen. Een levende bodem produceert gezondere producten. Gezondere gewassen hebben een hogere voedingswaarde omdat ze een hoger percentage droge stof bevatten en meer inhoudsstoffen. Ze zijn weerbaarder / stressbestendiger en gaan flexibeler om met klimatologische of ecologische veranderingen, zoals droogte of een overdaad aan water, waardoor een boer minder hoeft in te grijpen (en dan ook goedkoper uit is). Gezondere (natuurlijke) voedingsbodems bevatten een hoger percentage humus, leggen meer CO2 vast, stoten minder lachgas uit en dragen bij aan schoner oppervlaktewater. En toch betaalt de teler in vrijwel alle gewassen significant minder voor FreeSoil dan de kunstmest en gewasbescherming die hij nu gebruikt.