OPLOSSING

FreeSoil herstelt de bodem en plant-weerbaarheid. Kern van de aanpak is een compostextract van een hoogwaardig plantaardig bio-compost waarmee de bodem en planten worden gevoed. Het compostextract vormt de basis en selectie-vijver voor een enorme potentie aan verschillende symbioses. Eenmaal op de plant en bodem geland, vindt er door de plant natuurlijke selectie plaats. Door het ruime aanbod zal de selectie van microbiologie uit het compostextract voor elke plantensoort anders uitpakken. De zelfselectie door plant en bodemleven maakt FreeSoil snel en praktisch inzetbaar voor een breed scala aan gewassen, ook voor boeren die vaak meerdere gewassen telen.

 

 

De revitalisatie van de bodem gebeurt door het regelmatig aanbrengen van micro-organismen. Dit leidt weer tot de zo belangrijke symbiose tussen de micro-organismen en de plant. Door fotosynthese produceren planten suikers die zij gebruiken om te groeien en om zich te reproduceren. Een groot gedeelte van de suikers (exudaten) worden in de bodem afgegeven, via de wortels. Omdat bodemorganismen geen suikers kunnen aanmaken voeden zij zich met de suikers die de plant uitscheidt. De bodemorganismen hebben ook micro en macro-nutriënten nodig om te kunnen leven. Die halen ze uit het organische en anorganische materiaal dat van nature in de bodem aanwezig is. Door dit veelvoud aan processen ontstaat rond wortels van planten een voedselweb, waarin bacteriën en schimmels zich voeden met de exudaten uit de wortel.

Grotere organismen (nematoden, protozoa) voeden zich vervolgens met deze bacteriën en schimmels. Zodra bodemorganismen afsterven of elkaar opeten, komen er nieuwe voedingsstoffen vrij die de plant kan opnemen. Een plant in een bodem zonder deze plant bodemorganismen heeft daarom veel minder voedingsstoffen beschikbaar. Het vrijmaken van voedingsstoffen door het bodemvoedselweb heet mineralisatie.

 

 

Bodemorganismen helpen met de opname van voedingsstoffen, en zorgen voor betere bodemstructuur die meer water kan opnemen en voor meer wortelschimmels (mycorrhiza’s) die het contact-oppervlak van de wortels vergroten.

Een plant die optimaal is gevoed heeft een betere weerstand. In de conventionele landbouw kunnen planten hun volledige genetische potentiaal niet tot bloei laten komen, omdat er onvoldoende bodemorganismen aanwezig zijn (een quorum).

 

 

 

FreeSoil HQ-compost bevat wel de diversiteit en hoeveelheid aan bodemorganismen. Daarnaast bevat FreeSoil HQ-compost voedingsstoffen die van het blad kunnen worden opgenomen. Deze natuurlijke bladvoeding stimuleert symbioses doordat de plant het zonlicht optimaal kan omzetten in suikers en voldoende exudaten in de bodem kan afgeven.